mero sathi tv

साबधान साथीहरु लोभ मा न परनुहोला

साथीहरु आजकल तपाईहरुको imoमा येसरी call आउदो होला या आको छैनाभने आउछ यो call गर्ने मान्छे कोइ indian dhoti hunxan ta koe bangali katuwa तीम्रो एक लाख को लटरी लागेछ छीटो आफ्नो fone namber bank acaunt namber र pasport को photo copi sent गर भन्छ तेरो bank acaunt मा एकैछीन भीत्रामा 1 लाख trnsfer हुन्छ भनेरा भन्छा तरा पछी उल्टो हुन्छ आफ्नु acaunt मा भाको रकम सबै खतम हुन्छ so..साबधान साथीहरु लोभ मा न परनुहोला नत्रा मेरो साथीको जसरी रुयेरा बस्नु पर्ला

Leave A Reply

Your email address will not be published.